[Artikel] Mahasiswa Memaknai Ideologi
Dewasa ini, kita melihat istilah “pemuda” dan “mahasiswa” sering dikaitkan dan ditempelkan sebagai “Agen Perubahan”. Hal ini demikian kerana mereka cukup dikenali sebagai kaum intelektual muda, bahkan daripada mahasiswalah tertumpunya sebuah harapan dalam membangunkan pelbagai aspek baik untuk masyarakat, negara mahupun Islam. Melalui harapan yang tertumpu inilah, telah tergalasnya tanggungjawab besar dalam memacu perubahan positif. Pemuda dan mahasiswa jugalah yang bakal mewarisi peradaban dunia. Daripada semangat pemuda jugalah munculnya gerakan-gerakan Islam dalam lembaran sejarah yang telah membawa perubahan positif dan luar biasa kepada peradaban dunia.

            Sejarah menceritakan tentang kegigihan Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang hampir semasa keislamannya, sisa umurnya digunakan untuk berperang memperluaskan wilayah Islam sehingga ke Damsyiq. Kita juga tahu bagaimana gigihnya Saad Bin Abi Waqash, juga merupakan seorang pemimpin perang yang mana ketika sedang dalam keadaan sakit dapat membawa kemenangan bagi kaum Muslimin dalam mempertahankan wilayah Irak. Pada abad pertengahan, kita juga diperlihatkan tentang kegigihan seorang pemuda yang menaklukkan Konstantinopel, Muhammad al-Fatih. Walaupun beliau pernah mengalami masa-masa kegagalan dalam serangannya dan juga dalam memimpin negerinya, ayahnya tetap menyerahkan kekuasaan kepadanya di usia yang sangat muda, yang akhirnya berjaya menakluk Konstantinopel. Di Barat, kita juga menjumpai kegigihan seorang Abraham Lincoln untuk membawa Amerika Syarikat keluar daripada kancah perang saudara yang sedang menimpa pada waktu itu. Walaupun turut beberapa kali mengalami kegagalan dalam hidupnya, namun akhirnya beliau dilantik sebagai Presiden Amerika Syarikat pada tahun 1860 dan merupakan salah seorang presiden terbaik yang pernah tercatat dalam sejarah Amerika Syarikat.

              Semua kejayaan dan hasil  kegigihan tokoh-tokoh di atas tidak lepas daripada keyakinan mereka terhadap ideologi yang mereka miliki. Ideologi merupakan pemangkin dalam perjuangan yang menumbuhkan sebuah tekad. Tekad merupakan nafas dalam sebuah perjuangan. Perjuangan sendiri merupakan sarana untuk mencapai sebuah cita. Itulah yang membuatkan Muhammad Al-Fatih pantang pulang sebelum menakluk Konstantinopel. Bahkan, bukan tidak mungkin tidak, ideologi itu pula yang menyebabkan seorang Abraham Lincoln dapat menyesuaikan diri dengan kegagalan-kegagalan yang diraihnya, hingga dia mampu melampaui kegagalannya dan menuju sebuah kemenangan. Justeru, ideologi merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap pemuda demi memacu sebuah perubahan.

                Menurut  Soerjono Soekanto perkataan “Ideologi” ditakrifkan sebagai kumpulan gagasan idea, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang mencakupi bidang politik, sosial, kebudayaan dan agama. Ideologi mempunyai tiga sifat iaitu dimensi realiti, dimensi idealisme dan dimensi fleksibiliti.

Dimensi realiti: nilai yang terkandung dalam dirinya bersumberkan daripada nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahawa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.

Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam pelbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dimensi fleksibiliti: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat sifat relevannnya dari waktu ke waktu, bersifat dinamis dan demokrasi.

           Kejayaan tidak akan digapai tanpa sebuah ideologi yang memberi keyakinan kepada diri terhadap pilihan dan jalan perjuangannya. Maka yang diperlukan oleh seorang pemuda Islam adalah ideologi Islam atau yang tidak bercanggah dengan al-Quran dan Sunnah. Pemuda tanpa ideologi adalah pemuda tanpa arah ibarat kapal tanpa nakhoda yang berlayar ke mana pun mengikut arah angin yang meniupnya.

          Mahasiswa dan ideologi yang diyakininya bagaimanapun sebelum ini banyak diwarnai dengan pelbagai gerakan yang tidak atau kurang berani dalam memperjuangkan ideologi Islam. Begitu pun dengan pemuda Islam yang berjalan tanpa Ideologi Islam, maka mereka sudah pasti akan tersesat dan jauh daripada kehidupan yang Islami, kerana bagi pemuda yang berjalan tanpa ideologi sudah tentu mereka berjalan tanpa arah dan tujuan.
Mahasiswa sebagai aktivis dakwah kampus haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi keislaman yang tentu bersumber dari al-Quran dan hadis. Mereka haruslah menjadi generasi-generasi yang mengumandangkan al-Quran dan hadis dalam kehidupan kampus untuk mewujudkan biah kampus yang madani, tentunya yang sesuai dengan bahasa masyarakat kampus.

            Kebanyakan pemuda dan mahasiswa hari ini terlalu ghairah mengedepankan retorik berbanding ideologi dan inilah yang mengakibatkan mereka lupa akan jati diri seorang pemuda. Bahkan boleh jadi hal ini akan menjangkiti semangat-semangat para beberapa aktivis dakwah di kampus. Justeru, seorang aktivis dakwah perlu berhenti sejenak demi bermuhasabah dan merenung kembali untuk mengisi semangat-semangat ideologi keislaman supaya perjuangan-perjuangan dakwah yang mereka bawa akan mendatangkan manfaat yang lebih besar kerana didasari oleh ideologinya.

Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad), bahawa kisah “Ashaabul Kahfi” dan “Ar-Raqiim” itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami? [al-Kahfi:9]

Kita melazimi sunnah pembacaan Surah al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Sudah pasti kita tertanya mengapakah pemuda-pemuda ini menyembunyikan diri ke dalam gua? Tidakkah mereka patut berusaha menyebarkan dakwah kepada masyarakat sekeliling? Di sini, ada pengajaran yang boleh kita teladani.

                 Tidak dinafikan semangat orang muda dalam membuat banyak perkara samada berkaitan dengan dakwah, organisasi persatuan itu amat memberangsangkan. Tetapi semangat ini perlulah selari dengan kerelevanan suasana, tempat dan masa yang betul. Ketika itu, pemuda al-Kahfi membuat pilihan terbaik untuk kepentingan dakwah dan kelangsungan iman mereka menepati suasana semasa. Mereka tidak lari daripada realiti dan tanggunjawab dakwah itu kerana pada ketika itu raja yang memerintah negara tersebut sering bertindak zalim terutama kepada mereka yang beriman kepada Allah.

               Oleh sebab itu, di celah kerosakan masyarakat yang kurang sesuai penyebaran dakwah itu dilaksanakan dan ditambah pula dengan ketiadaan golongan berilmu yang memberi sokongan untuk mendidik masyarakat, maka menyembunyikan diri buat mereka adalah jalan yang terbaik kerana dikhuatiri mereka juga akan tergoda dengan rayuan orang sekeliling.

               Memetik kalam Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri, “Saya tidak kagum dengan mahasiswa yang hanya bersemangat. Apa yang saya kagumi adalah pemuda yang disulami ilmu, ditambah dengan akhlak yang tinggi dan pemikiran yang cukup besar dan memberikan makna bahawa inilah yang sebenarnya Islam bawa…”
Realiti hari ini, menyembunyikan diri tidak lagi sesuai ditambah di tengah-tengah masyarakat yang dahagakan didikan tarbiah yang sempurna. Namun sikap  berjaga-jaga dan menilai sesuatu perkara sebelum dilaksanakan itu perlu dilakukan dalam setiap aspek agar perancangan dakwah dan islah itu tidak hanya tergendala di atas kertas kerja dan cadangan sahaja tetapi berjaya dibumikan di padang masyarakat dengan subur.

              Sejarah gerakan mahasiswa merupakan salah satu bukti, kontribusi, kewujudan, dan peranan serta tanggungjawab mahasiswa dalam memberikan perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Peranan mahasiswa terhadap bangsa dan negera bukan hanya duduk di depan meja dan media sosial, akan tetapi mahasiswa juga berperanan sebagai generasi penerus yang melanjutkan dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan pada suatu kaum, sebagai generasi pengganti yang menggantikan kaum yang sudah rosak moral dan perilakunya, dan juga sebagai generasi pembaharu yang memperbaiki dan memperbaharui kerosakan dan penyimpangan negatif yang ada pada sesebuah kaum. Apabila peranan ini dijadikan sebagai sebuah pegangan dan mencambahkan ideologi bagi seluruh mahasiswa, roh perubahan akan sentiasa bersemayam dalam diri masing-masing.

          Ayuhlah wahai mahasiswa, kita besarkan pemikiran dalam memaknai ideologi sejurus bertindak dengan intelektualisme, idealisme, dan keberanian yang kita miliki untuk memberi kebaikan dan memacu kemajuan bangsa, negara dan ummah, sehingga seperti kata Hasan al-Banna “goreskanlah catatan membanggakan bagi umat manusia”.


Oleh:
Nor Afifah Fitriah Binti Mohd Shukri

Tahun 4, Kuliah Perubatan,
Universiti Iskandariah.Rujukan:
http://www.dakwatuna.com/2013/03/30/30171/mahasiswa-dan-ideologinya/#axzz41OjBru5V
http://jundusyabab-kenalikami.blogspot.com.eg/
http://langitilahi.com/16740/
https://www.facebook.com/PergerakanMahasiswaIslamIndonesiapmii/posts/447760395301085
http://suryanusa.blogspot.com.eg/p/ideologi.html?m=1
https://www.facebook.com/drzulmuftiwp/photos/a.427172850756033.1073741829.423534687786516/675835739223075/?type=3
step4
step4

Previous
Next Post »

DROP YOUR QUESTION OR RESPOND HERE
EmoticonEmoticon